Dziś jest: Niedziela, 13 czerwiec 2021r., imieniny: Lucjana, Antoniego

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

STATUT OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU (tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, zwana dalej Izbą działa na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.
o izbach lekarskich i niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Izba jest jednostką organizacyjną samorządu lekarzy i lekarzy dentystów posiadającą osobowość prawną.

 

§ 3

 

1.     Siedzibą Izby jest miasto Płock.

2.     Izba działa na terenie określonym Uchwałą Nr 80/99/III Naczelnej Izby Lekarskiej z dnia 26 listopada
        1999r.ze zmianami w sprawie obszarów, siedzib i nazw okręgowych izb lekarskich.

 

§ 4

 

Izba ma prawo ustanowić znak firmowy, odznakę członkowską oraz wzór legitymacji.

 

§ 5

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.

 

czytaj dalej >>