Dziś jest: Środa, 19 luty 2020r., imieniny: Konrada, Arnolda

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

Mediatorzy

Mediatorami Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku są:

1.      

2.      

 

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE

na podstawie ustawy o izbach lekarskich:

 

Rozdział 6

 

Art. 113. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo sad lekarski w czasie postępowania przed sadem lekarskim może z inicjatywy lub za zgoda stron skierować spraw´ do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym

i obwinionym.

 

2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania wyjaśniającego.

 

3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora. Mediatorem nie może być rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jego zastępca oraz członek sadu lekarskiego.

 

4. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone we właściwej terenowo izbie lekarskiej. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 40—42 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego w stosunku do mediatora lub jeżeli pokrzywdzony lub obwiniony wnioskuje o wyznaczenie innego mediatora, postępowanie jest prowadzone w izbie lekarskiej

wskazanej przez organ kierujący spraw´ do postępowania mediacyjnego.

 

5. Mediator sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie jego przebiegu i wyników, które dołącza się do akt sprawy.

 

6. Do postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego dotyczące postępowania mediacyjnego.